Weten wat er in de vleessector gebeurt?

Vlees hoort bij Nederland. Lekker en voedzaam eten is een kwestie van kiezen en 94% van de Nederlanders kiest voor vlees. De Nederlandse vleessector staat voor het meest duurzame, smaakvolle, gevarieerde en kwalitatieve aanbod van vlees en vleeswaren.

Aan het woord...

Slager

Cees van den Berg

Vertelt je graag meer over:
  • Verschil in smaken
Lees het verhaal van Cees van den Berg
Verhey Vlees Excellent

Stan Mennen

Vertelt je graag meer over:
  • Bereikbaar en betaalbaar
Lees het verhaal van Stan Mennen

Nederland Vleesland

Vertelt je graag meer over:
  • Voedingswaarde
Lees het verhaal van Nederland Vleesland
Vion

Derk Oorburg

Vertelt je graag meer over:
  • Voedselveiligheid
Lees het verhaal van Derk Oorburg
Veetransporteur

Gerwin van Beek

Vertelt je graag meer over:
  • Omgang met dieren
Lees het verhaal van Gerwin van Beek
Kalverhouder

Kees van Herk

Vertelt je graag meer over:
  • Innovatie
Lees het verhaal van Kees van Herk
Darling Ingredients

Carine van Vuure

Vertelt je graag meer over:
  • Vierkantsverwaarding
Lees het verhaal van Carine van Vuure
Melkveehouder

Walter Bruijnes

Vertelt je graag meer over:
  • Water
Lees het verhaal van Walter Bruijnes
Varkenshouder

Robert van Duijnhoven

Vertelt je graag meer over:
  • Footprint
Lees het verhaal van Robert van Duijnhoven
Duynie Group

Derk van Manen

Vertelt je graag meer over:
  • Ontbossing voorkomen
Lees het verhaal van Derk van Manen

Nieuws

Bekijk alles
01-12-2023

Ketenorganisatie Schapenhouderij Nederland sluit zich aan bij Nederland Vleesland

De Stichting Ketenorganisatie Schapenhouderij Nederland (KOS) is per 1 januari partner van Nederland Vleesland. Daarmee is ook de schapensector vertegenwoordigd in Nederland Vleesland. De KOS staat voor het verbeteren van kwaliteit, veiligheid, diergezondheid en innovatie in de gehele keten van schapenhouder tot en met verwerking. ”Nederland Vleesland biedt ons de mogelijkheid om te laten zien hoe mooi de schepensector is en wat de positieve bijdrage van schapen is aan ons voedselsysteem en ons landschap.” De Stichting Ketenorganisatie Schapenhouderij is opgericht door de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven, LTO-Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie. De organisatie richt zich op alle schapen in Nederland die worden gehouden voor de productie van melk, vlees en natuurbegrazing. De KOS houdt zich daarnaast bezig met diergezondheid, veiligheid en duurzaamheid.  ”Het is mooi dat de Ketenorganisatie voor Schapenhouderij aansluit. Samen staan we sterker!”

Lees meer
06-10-2023

Dutch Food Week 2023 opent met smakelijke lekkernijen en gesprekken over vlees

Een lekkere hamburger of carpaccio-wrap blijven onverminderd populair. Dat bleek wel tijdens de opening van de Dutch Food Week 2023 op de markt in Arnhem. Nederland Vleesland was daar aanwezig met een foodtruck, dit jaar als leadpartner van de Dutch Food Week. Bij de foodtruck van Nederland Vleesland werden niet alleen lekkere, verantwoorde vleestraktaties verzorgd; er werden ook goede gesprekken gevoerd met jong en oud over de rol van vlees in een gezond voedselpatroon. Een bijzonder hoogtepunt tijdens de openingsmarkt was het bezoek van landbouwminister Adema. Weet wat je eet! Naar schatting ruim 2.000 geïnteresseerde bezoekers en food-professionals waren tijdens de markt op de been. Het thema van de Dutch Food Week 2023 is: Weet wat je eet! Doel is meer bewustwording te genereren over ons voedsel. De doelen van Nederland Vleesland en Dutch Food Week sluiten naadloos op elkaar aan. Beide zetten zich in om de Nederlanders bewuster te maken van wat er op hun bord ligt en waar het vandaan komt. Vlees heeft een hoge voedingswaarde en wordt door 94% van de Nederlanders gegeten. Vlees hoort bij de Dutch Food Week! Foodtruck Nederland Vleesland Op de markt serveerde Nederland Vleesland de marktbezoekers vanuit een bijzondere foodtruck overheerlijke hamburgers en carpaccio-wraps. Met vlees van Nederlandse bodem en hamburgers met twee sterren van het Beter Leven Keurmerk. En omdat gezond eten draait om variatie en samenstelling, waren de hamburgers en wraps opgebouwd uit meerdere gezonde ingrediënten uit de verschillende ‘Schijf van Vijf’-voedselgroepen. De vertegenwoordigers van Nederland Vleesland spraken met vele marktbezoekers van alle leeftijden over bijvoorbeeld de voedingswaarde van vlees, duurzaamheid of dierenwelzijn. Ook met landbouwminister Adema! De minister sprak met Linda Verriet (POV), Helma Lodders (Vee & Logistiek Nederland), Marian Lemsom (KNS) en Laurens Hoedemaker (COV) over de plek van lekker en duurzaam vlees in gezond voedselpatroon. Minister Adema ontving een overheerlijke, ambachtelijke rookworst. Bekroonde Arnhemse rookworst Niet alleen de minister werd een rookworst cadeau gedaan. Vele bezoekers namen verguld Arnhems’ rookworst in ontvangst. De rookworst van slagerij Putman – lid van Het Worstmakers Gilde en 12-voudig Nederlands kampioen – is een bekroond, (h)eerlijk ambachtelijk vleesproduct. Bij de foodtruck was bovendien chefslager én docent van SVO vakopleiding food Marco de Konink aanwezig, om meer te vertellen over de rookworsten die werden uitgedeeld. Dutch Food Week De Dutch Food Week (DFW) opende dit jaar op vrijdag 6 oktober met het event op ‘Weet wat je eet’ de markt in het stadscentrum van Arnhem. De hoofdstad van Provincie Gelderland werd omgetoverd tot het smaakvolste plein van Nederland. Doel van DFW is dat de mensen achter de agrarische sector (boeren, teler, tuinders, organisaties) het gesprek aan kunnen gaan met geïnteresseerd publiek. Er zijn kookdemonstraties en proeverijen door boeren, producenten, retailers organisaties etc. De opening is bedoeld als een voorproefje van de activiteiten van de partners van DFW die in de week van 7 oktober tot en met 13 oktober plaatsvinden. Nederland Vleesland richt zich op het presenteren van vleesproducten van varken, rund en kalf en het verstrekken van informatie.  

Lees meer
19-09-2023

Klimaatimpact van Nederlandse vleesvarkens verminderd met 46% sinds 1990

Een recent onderzoek, uitgevoerd door de Wageningen University & Research (WUR), werpt licht op de indrukwekkende vermindering van de klimaatimpact van Nederlandse vleesvarkens sinds 1990. De resultaten tonen aan dat de broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht (CO2-eq/kg LW) aanzienlijk zijn gedaald, namelijk met 46%. De uitgebreide analyse onderzocht de gehele varkenshouderijketen, van zeugenopfok tot het vleesvarkensbedrijf. Het onderzoek gebruikt gedetailleerde gegevens over voer, productiekenmerken zoals voederconversie, gewicht en energieverbruik op de boerderij. Voerproductie en methaanemissies uit mestopslag voor zowel biggen als vleesvarkens bleken de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies te zijn. Verbeterde voerbenutting en lagere organische stof excretie De bevindingen onthullen dat in 2020 de uitstoot van CO2-eq/kg LW voor biggen met maar liefst 56% was afgenomen in vergelijking met 1990. Voor vleesvarkens, inclusief opfok biggen, bedroeg de daling 46% in dezelfde periode. Deze indrukwekkende verbeteringen zijn voornamelijk toe te schrijven aan een efficiëntere voerbenutting en een verminderde organische stofexcretie. Dit leidde tot lagere emissies van voerproductie en methaanemissies uit de stallen. Daarnaast daalden de emissies per kilogram voer door hogere opbrengsten per hectare, alternatieve voeringrediënten en gebruik van bij- en restproducten uit de voedingssector. Gevoeligheidsanalyses Om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen, zijn diverse gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waaruit bleek dat de vermindering varieerde tussen de 33% en 52%. Toekomstige stappen De resultaten van deze levenscyclusanalyse (LCA) van Nederlandse varkenshouderij, benadrukken dat nog verdere vermindering van broeikasgasemissies in de Nederlandse varkenshouderij haalbaar is. De belangrijkste bronnen van reductie zijn voerproductie, voederconversie en methaanemissies uit mestopslag. Op die gebieden ligt de focus om meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor een verdere afname van de klimaatimpact van de varkenshouderij. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met Blonk, is onderdeel van het project Vitale Varkenshouderij en werd gefinancierd door de Topsector Agri & Food, in een publiek-privaat partnerschap met de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de bron raadplegen op de website van de WUR.

Lees meer