Aansprakelijkheid

Het platform www.nederlandvleesland.nl is een samenwerking van partijen uit de Nederlandse vleessector. Het is bedoeld om informatie te verstrekken en te communiceren met de bezoekers. Alle communicatie van Nederland Vleesland bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Nederland Vleesland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Nederlandvleesland.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden die in de informatie kunnen voorkomen, voor de gevolgen voor het gebruik ervan of voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van www.nederlandvleesland.nl. Het is niet toegestaan www.nederlandvleesland.nl te framen.

Nederlandvleesland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op websites die via externe links met www.nederlandvleesland.nl gekoppeld zijn. Wie gebruik maakt van de informatie op www.nederlandvleesland.nl gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen. Nederlandvleesland.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Copyright

www.nederlandvleesland.nl geniet auteursrechtelijke bescherming. www.nederlandvleesland.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht) voor de op www.nederlandvleesland.nl opgenomen informatie (waaronder teksten en beeld- en grafisch materiaal).

www.nederlandvleesland.nl is bestemd voor eigen of intern gebruik van de bezoekers, waarbij het niet is toegestaan www.nederlandvleesland te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op één enkele computer en/of het printen van één enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van www.nederlandvleesland.nl is het niet toegestaan www.nederlandvleesland.nl te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op www.nederlandvleesland.nl zijn eigendom van www.nederlandvleesland.nl of haar partners.

Zonder schriftelijke toestemming van www.nederlandvleesland.nl of haar partners mogen de video’s, woord- en beeldmerken niet worden gebruikt.